Načrtovanje vrtov

Načrtovanje vrtov lahko razdelimo na naslednje faze oziroma projekte:

1.Ogled in svetovanje
Ogledamo si vaš vrt, prisluhnemo vašim željam, ki jih na podlagi izkušenj, ob upoštevanju danih možnosti oblikujemo v celovit nasvet.

2. Idejna zasnova
V tem primeru zraven ogleda opravimo še izmere terena, ter posnamemo obstoječe stanje. Na podlagi tega vam izdelamo, odvisno od dogovora eno ali več skic, iz katerih je razvidna zasaditev, morebitne stopnice, zidovi, terase, pergole,vodni motivi… .
V kolikor se odločite za ureditev vrta pri nas, vam zadostuje že idejna zasnova.

3. Izvedbeni projekt
V tem projektu vam natančno izrišemo načrt vaše ureditve s popisom materialov.

4. Zasaditveni načrt
V njem vam natančno izrišemo vse zasaditve s popisom rastlin.
Za informacije v zvezi z našo ponudbo načrtovanja okolice nas lahko kadarkoli pokličite.