Rastline

Pri sistemu izgradnje, ki ga izvajamo, imajo pri ohranjanju čiste vode veliko vlogo tudi rastline, ki jih zasadimo v regeneracijski del plavalnega ribnika in na obrežje. Najpomembnejše med njimi so oksigenatorji, ki proizvajajo kisik. To so rogolist, vodna škarjica in iglasta sita. Pomembne so tudi obrežne rastline, kot denimo rogozi, perunike, dolgolistna ostrica, navadna trstika. Poleg učinkovitih zelenih tvorcev kisika, so za plavalne ribnike pomembne tudi rastline kot so rogozi in perunike , ki iz vode črpajo fosfor, nitrate in nitrite, ki so hrana za alge. V regeneracijski del posadimo tudi lokvanje in našo avtohtono rastlino rumeni blatnik. Za okras pa na obrežje posadimo kalužnice, ločja, vodno spominčico, munec, pritlikavi rogoz in krvenke.